Základní ÚdajeProfil FirmyRízení jakostiCinnostMechanizaceReferenceKontakt


Stavební Výroba

Pozemní stavitelství :
Provádíme rekonstrukce a novou výstavbu:

 • budovy občanského vybavení (školy,kanceláře,atd.)

 • budovy pro bydlení (RD,bytové domy,atd.)

 • budovy pro průmysl (výrobní haly,sklady,atd)

Infrastruktura :
Provádíme rekonstrukce a novou výstavbu veškerých inženýrských sítí a místních komunikací:

 • vodovodní, kanalizační a plynovodní řady a přípojky

 • elektrická a telefonní vedení a přípojky

 • podkladní vrstvy a kryty chodníků a místních komunikací (dlažby,živice,atd.)

 • další objekty související (šachty,odvodňovací žlaby,jímky,atd.)

Zemní práce :
Naše firma je vybavena těžkou mechanizací na veškeré standardní zemní práce :

 • hloubené vykopávky (jámy,rýhy,šachty)

 • odkopávky a prokopávky (zářezy,průseky,atd.)

 • urovnání a hutnění terénu (násypy,atd.)

 • další zemní práce

Dále nabízíme :
Na přání zákazníka jsme schopni zajistit i realizaci speciálních stavebních prací,například vodní díla (nádrže,atd.),rekonstrukce vodních toků,různá technologická zařízení (čerpací stanice PHM,atd.)

Veškeré výše uvedené práce jsme schopni zajistit vlastními silami.

| Základní údaje | Profil Firmy | Dokumenty | Činnost | Mechanizace | Reference | KontaKt |
Web design by Empire Elements - Copyright © 2005 Jiří Kejř, Všestudy 19, 431 11 Jirkov