Základní ÚdajeProfil FirmyRízení jakostiCinnostMechanizaceReferenceKontakt
Vítejte na
www.kejr.cz
Kontaktujte nás zde

Dokumenty

  Systém managamentu jakosti CSN EN ISO 9001:2001
Od 23.9.2002 vlastní firma certifikát systému managementu jakosti pro provádění staveb a stavební a zemní práce, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Hlavním cílem firmy Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. je úplná a bezpodmínečná spokojenost zákazníka. Odevzdání stavebního díla musí být v nejlepší kvalitě a při plnění dohodnutých požadavků zákazníka.
Jedním z hlavních cílů je udržet si konkurenceschopnost v rámci regionu a vytvářet tak podmínky pro trvalou ekonomickou stabilitu a další rozvoj firmy včetně zaručení pracovních a sociálních jistot vlastním zaměstnancům.

Zákazníkovi je třeba dokumentovat, že veškerá činnost firmy je ve shodě s požadavky zákazníka, s příslušnými normami, dokumenty a předpisy.
Systém managementu jakosti musí být efektivně aplikován na veškerou činnost firmy a úkolem je neustále tento systém managementu jakosti udržovat a zlepšovat efektivnost.

JPG

| Základní údaje | Profil Firmy | Dokumenty | Činnost | Mechanizace | Reference | KontaKt |
Web design by Empire Elements - Copyright © 2005 Jiří Kejř, Všestudy 19, 431 11 Jirkov