Základní ÚdajeProfil FirmyRízení jakostiCinnostMechanizaceReferenceKontakt

   Reference - Inženýrké sítě a komunikace

                                                     

V září roku 2003 jsme vyhráli veřejnou zakázku na vybudování inženýrských sítí a příjezdových komunikací pro devět nově navrhovaných RD. Akce byla dokončena v dubnu 2004. V říjnu 2003 jsme zaěali s rekonstrukcí obecních komunikací v obci Strupčice. Celá akce byla rozdělena na více etap. Jedná se o vybudování nových chodníku ze zámkové dlažby a živičných vozovek a zřízení nových silnicních vpustí.

| Základní údaje | Profil Firmy | Dokumenty | Činnost | Mechanizace | Reference | KontaKt |
Web design by Empire Elements - Copyright © 2005 Jiří Kejř, Všestudy 19, 431 11 Jirkov