Základní ÚdajeProfil FirmyRízení jakostiCinnostMechanizaceReferenceKontakt

   Reference - Inženýrké sítě a komunikace

                                                     

V obci Spořice jsme realizovali komunikace hlavně pro objekty jejichž jsme byli dodavateli, ať už jsou to komunikace pro bytové domy Pod Farárkou a RD situované v  této obytné zóne,
dále pak příjezdové komunikace pro Chránené byty pro seniory a přilehlé parkoviště a komunikace pro sportovní areál taktéž s parkovišti. U všech těchto staveb jsme též do komunikace nebo podél ní ukládali inženýrské sítě (vodovod, plynovod, splaškovou a deštovou kanalizaci). V rámci vybudování sítí jsme též zhotovili přípojky k budoucím RD spolu se sdruženými pilířky pro plyn a elektřinu.


| Základní údaje | Profil Firmy | Dokumenty | Činnost | Mechanizace | Reference | KontaKt |
Web design by Empire Elements - Copyright © 2005 Jiří Kejř, Všestudy 19, 431 11 Jirkov